# بزرگواری

زارعی در جــمع نخبگان و دانشگاهیان

خرامین:نماینــدگان ما بـا دانشگاهیان یـک جلســه هــم نداشـــتنددکتر خرامین یکی از چهره‌های علمی و دانشگاهی استان در این جمع نیز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید