نگاهی اجمالی به وضعیت  برنامه ها و عملکرد افرادی که برای انتخابات شرکت کرده اند و نظر سنجی از قشر جوان تحصیل کرده و بیکار نشان از رضایت مندی از برنامه های  آقای غلام محمد زارعی دارد.معرفی برنا مه های ایشان در خصوص توریسم و گردشگری ُاستفاده از بخش خصوصی  جذب سرمایه گذاری و راه اندازی و حمایت ار کارخانه های صنعتی روحیه ی تازه ی به قشر بیکار  بویر احمد و دنا داده است. این همان چیزی است که  باعث شدخیلی از طرفداران کاندیدهای دیگر از  حمایت  از کاندید خود نا امید شوند.موضوع اشتغال و فقر مردم  از مهمترین برنامه های است که مردم شهرستان های بویراحمد و دنا نیازمند آن هستند

.

/ 0 نظر / 8 بازدید