یا زهرا / درود بر این حضور / سونامی حاج زارع به مرکز استان رسید

سونامی و زلزله حاج زارع به مرکز استان رسید.

سونامی و زلزله حاج زارع، یاسوج را به لرزه در آورد.

پس لرزه های این سونامی و زلزله هنوز یاسوج را می لرزاند.

حماسه و همایش 20000 نفری ( بیست هزار ) حامیان

حاج غلام محمد زارعی

در مرکز استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید