مواضع آیت الله ملک حسینی

مواضع مهم حضرت آیت الله ملک حسینی در آستانه انتخابات

 

           

حضرت آیت الله ملک حسینی نسبت به بی اعتمادی مردم در آستانه انتخابات مجلس نهم در استان هشدار
داد.

به نقل از این منبع، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان فرموده است: بعد از انتخابات دور قبل و برخوردهای یکطرفه شورای نگهبان به سود کاندیداهای خاص در استان و ایجاد فضای بی اعتمادی، انتظار می رفت در این دور تعدیل و تلطیف هائی در وضعیت بوجود می آمد و همه جانبه تر می شد که این اتفاق نیفتاد.

ایشان عملکرد برخی افراد را نکوهش کرده و افزوده اند: در هیات اجرائی تلاش شد مهره ها را به نفع کاندیدای خاص بچینند که در این کار تقریبا موفق بودند که این حرکت باعث بی اعتمادی مردم به انتخابات خواهد شد.

ایشان جلب رضایت مردم را در آستانه انتخابات خواستار شده و معتقدند: اگر می خاوهند مردم با اعتماد و اطمینان به صحنه بیایند بایستی نسبت به اعتمادسازی و جلب رضایت مردم و همه کاندیداها به عدالت برخورد شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید