ترس و دلهره خبرگزاری عصر دنا

 

وارونه جلوه دادن خبرهای انتخاباتی خبرگزاری عصر دنا و ایجاد جنگ روانی ، ناشی از ضعف، ترس و شکست قطعی این خبرگزاری در انتخابات است.

این وارونه جلوه دادن ها همه  ناشی از اقبال مردمی زیاد  این دوره به حاج غلام محمد زارعی است و صد البته ترس و دلهره و شکست قطعی خبرگزاری عصر دنا و  زور های آخرشان و خلاصه به تاریخ پیوستن و فرو رفتن در زباله سیاست این خبرگزاری و کاندیدایش است.

/ 0 نظر / 9 بازدید