مدیر

از حق خودمان گذشتیم اما از حق مردم نمی گذریم:

به راستی بعد
از انتخابات دوره هشتم پیش خودتان فکر کرده اید که حق نمایندگی مردم با هدایتخواه بود یا حاج زارع ؟ ؟

نظرات همه مراجعه
کنندگان به وبلاگ برای مدیر وبلاگ خیلی مهمه

لطفا نظر خودتان را برای ما بفرستید

/ 2 نظر / 5 بازدید
رضا

فقط زارع

علی

حاج زارعی بدون شک