از دو ضرب المثل زیر تحلیل سیاسی بکنید:

 

آزموده را دوباره آزمودن خطاست.

آدم نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود ( نیش بخورد).

 

تحلیل سیاسی خود درباره وضعیت موجود در دو شهرستان عقب مانده بویراحمد و دنا را  در بخش نظرات برای ما بفرستید.

/ 0 نظر / 7 بازدید