با حاج زارع؛از سپیدار تا چیــــتاپ+تصاویر

کبنانیوز- خبر ارسالی، احسان یوسفی

«یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا(سلام الله علیها)» این روزها در شرایــــــطی که شمارش معکوس برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صدا در آمده است که فریاد «یا زهــــرا یا زهرا یا زهرا(س)» سونامی حاج غلام محمد زارعی موجب شده است که هم خواص و هم آحاد مردم شریف را با خود همراه کنند تا به جبهه بازگشت به سوی مردم بپیوندند و گویا در روزهای آینده شاهد خبرهای خوشی می باشیم.

تصاویر سپیدار

امروز مردم شریف و آگاه بویراحمد سفلی، چیتاب و لوداب غیرتمند و سرافراز توسعه نیافته که کمتر خدمت و پیشرفتی در دیار خود می بینند و وقتی مردم ساده زیست و مقدس زیلایی که گویا در طی این زمانه به خوبی دیده نشدند امروزه به یک باره محل رفت و آمد وکیل الدوله های می شوند و قول دهستان شدن آن را ارمغان می دهند که گویی تا کنون در خواب ناز شیرین بوده اند و امروز گرمای انتخابات آنان را بیدار کرده است از این همه شعار و حرف بی اساس خسته و اقبال به سوی مردی درد آشنا و مردم داری آورده اند که حتی در روزهای که محرومیت کمرشان را شکسته بود و یا رنج سختی راه و زندگی نای نفس کشیدن را از مردم صادق و مهربان آن دیار باز پس گرفته بود؛ این حاج زارع کوچک نفس و متواضع بود که بی آن که مسولیت اجرائی خاصی داشته باشد به سوی آن مردم رنج کشیده شتافت تا مرحم درد آشنای زخم نمک خورده ای باشد که دیروز قلم و نگاه و تصمیم همین وکیل الدوله ها موجب زخم و شکاف عمیق آن شده بود گام نهاد تا نشان دهد این کاندید مردمی تنها دوست روز های رای آوری این مردم نیست، بلکه او را می توان در روزهای غم وتنهایی در کنار مردم نظاره کرد و برای رفع مشکلشان چاره اندیشی و اقدام کند.
امروز زنان و مردان، پیران و جوانان شریف و آگاه بویراحمد سفلی به خاطر آن که در طی این مدت به شعور و فهمشان توهین شد، هم قسم شده اند تا این بار با اتحادی مثال زدنی و یکپارچه و هماهنگ رای مقدس و پاک خود را مزین به نام مردی توانا و مدبر و سالم، جناب حاج غلام محمد زارعی کنند تا بعد از مدت ها فردی قبای پر افتخار نمایندگی این دیار را بپوشد که برایش گشاد نباشد.
امروز از چیتاب فهیم، لوداب سرافراز، مارگون قدرشناس، سپیدار غیرتمند و جلیل قهرمان اگر قدم نهی نام و کلام زارع را از زبان تک تک این مردم متواضع می شنوی که با زبام صریح و نطق شیرینشان بیان می کنند می خواهند این بار سونامی عظیمی در حمایت از حاج زارع ایجاد کنند و موج عظیمی به راه افتاده است که با این موج عظیم و سونامی هر روز شاهد حمایت های اقشار مختلف مردم از اوست.
سونامی عظیم حامیان حاج زارع مقتدر و مردمی به قدری فراگیر و گسترده بوده که مردم محروم و غیرتمند دار شاهی و کالوس با آن عواطف پاک و مقدس هم به جمع حامیان بی شمار حاج زارع پیوسته اند تا با همت و حضور سبز اندیش این مردم صفحه ای نو در فردای سیاسی بویراحمد و دنا ایجاد کنند.
دیروز دنای سرافراز در حمایت از فرزند خود، حاج زارع خوش درخشید و فرزندانش در کوهپایه های آن استقبال عظیم و شورانگیزی به راه انداختند که روی دنای با صلابت و استوار را سپید کردند.
این مدت موجی که از سادات محمودی برخواسته است و بهرام بیگی، توت نده، بن زرد، پاتاوه، تنگ سرخ، گنجگون، جلیل و بنسنجان و …را در نوردیده به سی سخت دشت لال های واژگون، کوه گل های زیبا رسید و سونامی عظیم حامیان زارع را مهمان خانه ها و دل های مردم شیرین زبان سی سخت کرد.
آری سونامی گسترده و فراگیر زارع گویا دیگر سر باز ایستادن ندارد، به قدری فراگیر و جامعه شمول بوده است که هیچ قدرتی وهیچ مسئله دیگری توان مقابله در برابر این موج و سونامی حامیان بی شمار زارع را نخواهد داشت و اگر کسی بخواهد در مقابل این موج بیایستد بی شک در عظمت این موج مردمی غرق خواهد شد.
آری موج سونامی حامیان زارع، بویراحمد و دنا را در نوردیده است و چون ابر باران زا بر همه جا می بارد.
بارش رحمت حامیان زارع بر پیکر این مرز پر گـــــهر، این میهن مقدس لحظه به لحظه در حال بارش است.
آری باران که ببارد حتی از دست چتر ها هم کاری ساخته نیست ، ما سیلی هستیم که به راه افتاده ایم.
اندکی صـــــبر که سحر نزدیک است و من ایمان دارم که حاج زارعی………..است.

چیتاب

/ 0 نظر / 13 بازدید