زارعی در کاکان

کبنانیوز: در دومین روز از رقابت های انتخاباتی غلام محمد زارعی یکی از نمایندگان حوزه شهرستان و بویراحمد مورد استقبال مردم کاکان قرار گرفت.

بنابراین گزارش، غلام محمد زارعی در بین مردم کاکان حاضر شود و مورد استقبال این مردم قرار گرفت.

/ 0 نظر / 7 بازدید