مردی به بلندای دنا

کبنانیوز- احسان یوسفی:
باز هم اسفند ماه و بار دیگر ساز و کار انتخابات.
آزمون بزرگی که حیات سیاسی بویر احمد و دنا را به خود گره زده است.
در این بازی پر هیجان و حساس انتخابات، دیارمان بار دیگر شاهد حضور فردی راست قامت و ماندگار چون جناب غلام محمد زارعی می باشد. انسانی که امروز بخاطر این که احساس خطر کرده و می بیند استان مان را عده ای خاص به لب پرتگاه برده اند و کرامت انسانی را خرد کرده اند و محرومیت را در این خطه وسعت بخشیدند گام نهاده است، تا بتواند به کمک مردم دلسوز و وفادار بویراحمد و دنا بار دیگر بهار زندگی، رشد اقتصادی و شکوفایی فکری را در این منطقه زر خیر رونق بخشد.
نامزد محبوب ، مردمی که  بار دیگر وارد انتخابات شد. تا این بار با حمایت های قاطع و بی شمار مردم و حضور پرشور جوانان در پای صندوق های رای ، قبای پر افتخار و فخر آفرین نمایندگی دیار آبشار های گرم بشار و صلابت کوه دنا را برتنش تزئین کنند تا سفیر شایسته ای برای استان مان باشد.اگر امروز استان ما شاهد بد اخلاقی ها و حرف های دوپهلوی عده ای خاص قرار گرفته است اما همگان شاهدن اگر لفظ و نام زارع طی این ۸ سال هنوز هم بر زبان این مردم جاریست و هرگز خاطرش از یادشان پاک نشده است ، به خاطر سلامت و صداقت گفتاری ایشان بوده است.امروز اگر فلان فرد را به خاطر امتیازات بی حد و حصرش به فلان گروه یا فلان شخص را به خاطر دادن بورسیه های دکترا به دیگری می شناسند ، اما زارع توانمند را به خاطر صداقت در گفتار و عفت کلامی یاد می کنند.اگر امروز آقایان از قدرت های خاص بهرمندند کیست که بگوید سلاح ، قدرت و نیروی پرتوان زارع چیزی جز منش و شخصیت بی بدلیل و کاریزمای اونیست که نور امید را به هر خانه کشاند و برق زندگی را در دلشان زنده کرد. به طوری که وقتی نام او خوانده می شود ناخوداگاه صداقت و خوش روی را همردیف نامش می چینند ، و شاعر چه زیبا بیان می کند ” نام نیک گر بماند زآدمی ** به کزوماند سرای زرنگار”

/ 0 نظر / 8 بازدید