مدیر

احسان یوسفی ( دانشجوی علوم سیاسی و امنیت ملی ): دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی گذارم ، چشم هایم را کور می کنم گوشهایم را کر می کنم ، پاهایم را می شکنم ، انگشتانم را بند بند می برم سینه ام را می شکافم ،قلبم را می کشم ، حتی زبانم را می برم و لبم را می دوزم ... اما قلمم را به بیگانه نمی دهم. (دکتر علی شریعتی...و باز هم انتخابات ، پروسه ای که همیشه و همه حال در استان ما زودتر از موعد قانونی خود  آغاز می شود و چنان شور و شوقی به مردم استانمان می دهد که گاه و بی گاه برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود حاضر به دریده شدن شرافت و هرعمل غیرانسانی و غیراخلاقی می شویم
چه زیبا می شد اگر قرار بود فرد یا نامزد انتخابات استانمان را نقد کنیم ، یاد می گرفتیم بین نقد و تخریب بین واقعیت تا تهمت فاصله از زمین تا آسمان است و امروز هر چه بیشتر به زمان انتخابات می رسیم پیشتر از گذشته راه را اشتباه می رویم و اینگونه به خود القاء می کنیم که با قلم خود چه روشنگری ها که نکردیم ولی غافل از آنیم قلمی که شرافت هر انسانیست امروز در دست ما اسباب تخلیه عقاید و افکارمان بر اشخاص شده است

/ 0 نظر / 7 بازدید